.

Fotografie van een gefragmenteerde en transformerende beeldenwereld

Sinds begin jaren tachtig ben ik met de camera verbonden. Eind jaren negentig richtte ik mijn lens voor het eerst op het wateroppervlakte. Het bracht me naar een wereld van indirecte, gefragmenteerde beelden, zichtbaar op reflecterende oppervlaktes.
Waar robuuste gevels deinen, vervormd zoals het water wil, en bruggen vergaan tot kleurrijke patronen. Waar flats zich soepel vouwen over ‘t koetswerk van auto’s die passeren. En etalages, zorgvuldig ingericht, door een tram worden doorkruist, dwars door de koopwaar heen.

Deze visuele wereld, waar de realiteit zijn eigen, vaak ongeziene leven leidt, leg ik vast in fotowerken en video-registraties.
De werken zijn niet geënsceneerd of geconstrueerd. Ze nodigen de kijker uit tot verwondering en associatie, en buiten de expositieruimte tot een hernieuwde waarneming van de wereld om hen heen.

Deze website toont fotografie en video’s uit de series Floating Constructions en Painting Water. Beide series zijn gewijd aan het water. Ze zijn ontstaan vanuit verschillende invalshoeken.

 

Painting Water

Painting Water is een foto- en videoserie die in 2011 in Noorwegen zijn oorsprong vond en de jaren erna in Amsterdam verder is geëvolueerd.

Als het water, zacht wiegend, omringd wordt door zonovergoten elementen, reflecteert het heldere kleurrijke vormen en patronen op zijn oppervlak. Vloeiende beelden waarin elk moment zich van het vorige onderscheidt. Tot de wind aanzwelt, een boot passeert of een vogel plonst en de stroom vergrauwd.

Voor deze serie is het water benaderd als visueel orakel. De beelden worden ‘gevangen’ tijdens momenten met ideale weersomstandigheden. Het resultaat is een verzameling foto’s en video’s waarin eigenzinnige, schilderachtige transformaties van het water zijn vastgelegd.

 

Floating Constructions

In de serie Floating Constructions wordt de onverwachte vormenwereld verkend die zichtbaar kan worden op het spiegelende oppervlak van havens, grachten en waterplassen. De beelden bestaan uit originelen die nieuwe vormen aangenomen hebben tijdens de ontmoeting met het wateroppervlakte. De foto’s en video’s waarin dit is vastgelegd tonen herkenbare fragmenten van stedelijke landschappen in nieuwe gedaantes. Als een parallelle visuele werkelijkheid.